Čeština

Petice zasílána:

  • Výboru Evropské unie pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
  • Sdružením ochrany evropských spotřebitelů
  • Tiskovým úřadům

Od dubna 2016 se podél celého několika set kilometrového mořského pobřeží Středního Vietnamu objevilo obrovské, dosud nevídané, množství mrtvých mořských ryb, živých organismů a zvířat.

Podle názoru mnoha odborníků mohou být takové masy mrtvých mořských živočichů a především druhů ryb žijících v oblastech hlubokých vod, jako například kosatek, jedině důsledkem opravdu velmi silně otráveného mořského životního prostředí.

Avšak po téměř třech měsících od události, Vietnamská Vláda dosud oficiálně nevyhlásila příčiny otravy, dosud neexistují explicitní informace o míře a rozsahu zamoření a dosud nebyly navrženy konkrétní metody eliminující možnosti další dodávky otrávených mořských plodů na vnitrozemské a zahraniční trhy.

Výzkumným organizacím a nezávislým novinářům je orgány státní správy neustále zabraňováno styku s daným fenoménem a s rodinami rybářů, aby nemohly provést výzkum, porozumět realitě. Přičemž média vydala zprávy o nákladních vozech, které přepravují desítky tun mrtvých zmražených ryb do zpracovatelských základen.

My, spotřebitelé žijící v Evropě si myslíme, že problém zdraví komunity je dlouhodobý cíl, neustále za každých okolností proklamovaný v ustanoveních ekonomických smluv. Proto, aby bylo možné udržet evropský trh, je požadavek přísného dodržování úmluv o bezpečnosti potravin a ochraňujících životní prostředí na firmy vyvážející mořské výrobky Vietnamu, stejně jako na vietnamskou vládu velmi naléhavý.

Proto my, obyvatelé žijící v Evropě níže podepsaní neodkladně požadujeme Výbor Evropské unie pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Sdružení ochrany evropských spotřebitelů a mediální úřady, aby pozdvihly svůj hlas a zavedly intenzivní metody kontroly kvality mražených mořských výrobků, výrobků vyrobených z mořských plodů z Vietnamu, dovážených na evropský trh, aby bylo zajištěno, že tyto výrobky z Vietnamu neohrozí zdraví evropských spotřebitelů.

Současně požadujeme, aby Výbor Evropské unie pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin poskytl seznam výrobků s nedostatečnou kvalitou a způsob zacházení s nimi (zničení nebo navrácení do místa výroby), aby se zabránilo tomu, aby tyto nedostatečně kvalitní výrobků ohrožující zdraví spotřebitele nedostali do jiných oblastí.

Všechna výše uvedená řešení pomohou evropskému spotřebiteli pocítit větší bezpečí, pokud jde o další příjem výrobků z mražených mořských plodů a zpracovaných výrobků z ryb, jako je rybí omáčka – jeden tradiční vietnamský výrobek.

Hlavně tato záležitost posílí výrazně zvýšení kvality mořských plodů a výrobků z mořských plodů zpracovaných ve Vietnamu, pomůže odvětví exportující mořské výrobky z Vietnamu, aby byli konkurenceschopnější, nejen pokud jde o cenu, ale také o kvalitu výrobku. To je nepominutelná podmínka, kterou je třeba zajistit, pokud se Vietnamu chce integrovat so světové ekonomiky.

Bezpečnost potravin je problémem nás všech.

Spojme úsilí pro ochranu potravin, ochranu zdraví – nejvyšší hodnota života!

S úctou

signatáři

Z médií:

Vietnam: Miliony uhynulých ryb, dlouhá cesta ke svobodě

Vietnamci protestovali proti masovému úhynu rýb. Vinia taiwanský koncern

Ekologická katastrofa ve Vietnamu, ocelárna otrávila kilometry pobřeží

Podpořte naši věc a podepište petici na stránkách www.change.org, kde jsou podpisy oficiálně sbírány a následně budou předloženy evropským úřadům, aby začaly jednat.

Odkazem na konci této stránce budete přesměrování na stránku www.change.org, kde najdete petici ve stejném znění jako zde na této stránce. Je zapotřebí vyplnit formulář, který je v anglickém jazyce. Zde jsou jednotlivá pole popsána:

formular

Přejít k podpisu petice na www.change.org – ZDE.